Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Gródek  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Gródek

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Gródek.

Mapa Geoportal Gródek
Mapa z granicą gminy Gródek

Dane urzędu

Urząd Gminy Gródekul. A. i G. Chodkiewiczów 2Gródek, 16-040

Tel: 85 7180664

Fax: 85 8110010

Elektroniczna skrzynka podawcza: /gminagrodek/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@grodek.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Gródek: 2002042

Witryna: www.grodek.pl

Władze lokalne: Wójt Wiesław KULESZAsekretariat@grodek.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Gródka

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Gródek to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Gródek na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Gródka, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Gródka, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Gródka

Gmina Gródek w liczbach

Powierzchnia gminy Gródek*

429 km2

16 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Gródek*

5 093 mieszkańców

1806 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Gródek*

12 mieszkańców na km2

2450 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Gródek

Geoportal Gródek prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Gródek, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Gródek.

Dostęp do danych Geoportalu Gródek

Jak powstał Geoportal gminy Gródek?

Geoportal Gródek powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Gródek, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Gródek.

Geoportal Gródek umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Gródek oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Gródek, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Gródek

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Gródek?

Informacje na Geoportalu Gródek

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Gródek?

Korzyści z Geoportalu Gródek

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Gródek?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Gródek.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Gródek łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Gródku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Gródka zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Gródek, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Gródek oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Gródek. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Gródka możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Gródka. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Gródek. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Gródek.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Gródku.

  Geoportal gminy Gródek posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Gródek. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Gródku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Gródek przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gródku.

  W Geoportalu Gródek przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Gródek. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Gródku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Gródek zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Gródek, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Gródek oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Gródek.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Gródek. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Gródek są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Gródek podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Gródek.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Gródku. W Geoportalu gminy Gródek udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Gródku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Gródek.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Gródek. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Gródek.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Gródek, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Gródek. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Gródek.

 • Zabytki w gminie Gródek

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Gródek. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Gródek oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Gródek.

 • Informacje o wyborach w gminie Gródek

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Gródek. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Gródek i wiele istotnych informacji.

Geoportal Gródek dla mieszkańców

Geoportal Gródek jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Gródek. Na mapie Gródka sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Gródek mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Gródek. Korzystając z map Geoportalu gminy Gródek w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Gródek są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Gródek dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Gródek dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Wzrost podatków od nieruchomości w 2025

Wzrost podatków od nieruchomości w 2025r.

Przejdź do wpisu