Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Gródek  sprawdź informacje Na Mapie gminy Gródek

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Gródek.

Mapa Geoportal Gródek

Dane urzędu

Urząd Gminy Gródekul. A. i G. Chodkiewiczów 2Gródek, 16-040

Tel: 85 7180698

Fax: 85 8110010

E-mail: sekretariat@grodek.pl

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Gródek: 2002042

Witryna: www.grodek.pl

Władze lokalne: Wójt Wiesław Kuleszasekretariat@grodek.pl

Gmina Gródek w liczbach

Powierzchnia gminy Gródek*

429 km2

16 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Gródek*

5 093 mieszkańców

1806 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Gródek*

12 mieszkańców na km2

2450 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Gródek

Geoportal Gródek prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Gródek

Jak powstał Geoportal gminy Gródek?

Geoportal Gródek powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Gródek, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Gródek umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Gródek

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Gródek?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Gródek;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Gródek;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Gródek;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Gródek;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Gródka.
Informacje na Geoportalu Gródek

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Gródek?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Gródek;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Gródek;
 • Rejestr MPZP Gródek;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Gródek;
 • Mapa Topograficzna gminy Gródek;
 • Mapa Solarna gminy Gródek;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Gródek;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Gródek

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Gródek?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Gródek.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Gródek łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Gródku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Gródka zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Gródek, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Gródek oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Gródek. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Gródka możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Gródka. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Gródek. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Gródek.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Gródku.

  Geoportal gminy Gródek posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Gródek. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Gródku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Gródek przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gródku.

  W Geoportalu Gródek przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Gródek. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Gródku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Gródek zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Gródek, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Gródek oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Gródek.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Gródek. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Gródek są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Gródek podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Gródek.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Gródku. W Geoportalu gminy Gródek udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Gródku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Gródek.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Gródek. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Gródek dla mieszkańców

Geoportal Gródek jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Gródek. Na mapie Gródka sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Gródek mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Gródek. Korzystając z map Geoportalu gminy Gródek w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Gródek są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Gródek dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Gródek dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

protokół zdawczo-odbiorczy

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Przejdź do wpisu